İletişim Dersi

İletişim Nedir?

İletişim, bir mesajın bir kaynaktan bir alıcıya aktarılmasıdır. Bu mesaj, farklı yollarla iletişim kurulabilen sözlü, yazılı, işitsel veya görsel olabilir. İletişim, birçok farklı amaçla kullanılabilir, örneğin bilgi aktarma, bilgi alışverişi, fikir paylaşımı, etkileme, eğlendirme, öğretme veya yönlendirme gibi amaçlarla kullanılabilir. İyi iletişim, açık, net, anlaşılır, samimi ve doğru bir şekilde yapılmalıdır.

İletişim Dersinin Amacı:

İletişim dersinin amacı, öğrencilere iletişim sürecini anlamalarına ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu ders, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini, beden dilini, etkili dinleme ve doğru anlama gibi konuları ele alır. Ayrıca, kültürler arası iletişim, toplumsal cinsiyet farklılıkları ve etik konular gibi iletişim alanında diğer konular da incelenir. İletişim dersi, öğrencilerin iş hayatında, kişisel ilişkilerinde ve toplumda daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur.

İletişim Dersinin Faydaları: 

İletişim dersinin faydaları şunlardır:

  1. Etkili İletişim Becerileri: İletişim dersi, öğrencilere etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi kazandırır. Öğrenciler, sözlü ve yazılı iletişimde doğru dil, tonlama ve beden dili kullanma konularında eğitim alırlar.

  2. İş Hayatında Başarı: İş hayatında başarılı olmak için iyi bir iletişim becerisine sahip olmak gereklidir. İletişim dersi, öğrencilerin iş hayatında başarılı bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur.

  3. Kişisel İlişkiler: İyi bir iletişim becerisi, kişisel ilişkilerde de önemlidir. İletişim dersi, öğrencilerin aileleri, arkadaşları ve diğer kişilerle daha iyi bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur.

  4. Toplumsal Katkı: İyi bir iletişim becerisine sahip olmak, toplumda etkili bir şekilde iletişim kurmaya yardımcı olur. İletişim dersi, öğrencilerin toplumsal hayatta daha iyi bir etki yaratmalarına yardımcı olur.

  5. Kültürlerarası İletişim: İletişim dersi, öğrencilerin farklı kültürlerden gelen insanlarla daha iyi bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur.

  6. Etik Konular: İletişim dersi, öğrencilere etik konuları öğretir. İletişimde doğru ve yanlış davranışlar konusunda bilinçli olmalarını sağlar.

İletişim Dersi hem MYO'larda, hem fakültelerde olan bir ders. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesinde İletişim Bilgisi Dersi olarak görülmekte. Genellikle seçmeli ders olarak okutulan bu dersin notlarını paylaştım, umarım faydası olur sizlere...

İletişim dersi notları:

1- İletişim Giriş (Sunum)

2- İletişim1

3- İletişim2

Doç.Dr.Haluk GÜRGEN İletişim Bilgisi Notları:

1- İçindekiler

2- Ünite1 

■ İletişim Kavramı ve Tanımı ■ İletişimin Temel Özellikleri ■ İnsan İletişiminin Ayırt Edici Yönleri ■ Simgesel Düşünce ve Dil ■ Öğrenme ve İletişim ■ Kültürel Evrim ve İletişimin Evrimi

3- Ünite2

■ İletişim ve Toplumsal / Kültürel Sistem Arasındaki Karşılıklı İlişkiler ■ İletişimin İşlevleri ■ Kişiler Arası İletişimden Toplumsal İletişime ■ İletişim ve Güç Arasındaki İlişkiler 

4- Ünite3

■ Bir Süreç Olarak İletişim ■ İletişim Sürecinin Temel Öğeleri ■ İletişim sürecinin İşleyişi 

5- Ünite4

■ Dil İle İlgili Tartışmalar ■ Dil, Kültür ve Algılama ■ Dilin Sınırları ve Yönlendirici Gücü ■ Mağara Sanatından Yazıya Doğru ■ İdeografik Yazının Doğuşu ■ Alfabenin İcadı ve Harf Yazısı ■ Matbaanın İcadı ve Basılı Yazı 

6- Ünite5

■ Sözsüz İletişimin Özellikleri ■ Beden Dili ■ Mekânın ve Zamanın Dili ■ Renklerin ve Giysilerin Kodu ■ Susarak İletişim

7- Ünite6

■ Toplumsal Yapılarda İletişim ve İletişim Gereksinmesi ■ Toplumsal İletişimin Gerçekleşme Yollarından Birisi Olarak Kitle İletişimi ve Gelişimi ■ Kitle İletişim Araçları 

8- Ünite7

■ İkna Kavramı ■ Tutum Kavramı ■ İkna Kuramları ■ İknaya Karşı Koyma  

9- Ünite8

■ Amaçla İlgili Sorunlar ■ Hedef-Alıcı Karşıtlığı ■ Rol ve Statü İlişkilerinin Doğru Belirlenememesi ■ İletinin İçeriğinin Bozulması ■ Yargılardan Kaynaklanan Sorunlar ■ Savunucu İletişim Sorunu ■ İletilerin Düzenlenmesi ■ Etkileşim ve Empati 

'iletişim dersi notları', 'iletişim dersi', 'iletişim ders notları', 'iletişim bilgisi notları', 'doç.dr.haluk gürgen iletişim bilgisi', 'ders notları', 'etik ve iletişim', 'meslek etiği ve iletişim', 'myo ders notu', 'meslek yüksek okulu ders notları', 'yüksekokul iletişim dersi', 'iletişim dersinin dokümanları', 'ders modülleri', 'iletişim dersi modülleri', 'iletişim nedir', 'iletişim çeşitleri', 'iletişim problemleri', 'ünite ünite iletişim notları', 'ünitelere ayrılmış iletişim dersi dokümanları dökümanları', 'iletişim nedir', 'iletişim dersinin amacı', 'iletişim dersinin faydaları'

Bilgilendirme

www.aliosmangokcan.com sayfasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İçeriklerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz...

 

İstatistikler

  • Kullanıcılar 1
  • Makaleler 111
  • Makale Görüntüleme 820377