Sunucu İşletim Sistemleri

Sunucu İşletim Sistemi Ders Amacı: Bu ders ile öğrenci; sunucu işletim sistemi yönetimi ile ilgili işletim sistemlerini kullanma, oluşturma ve yönetme becerisi kazanır. Dosya Sistemleri ve Disk Kümeleme Sistemlerini (Raid) tanır. DHCP, WINS, DNS hizmetlerini Kullanır. Ağ Modellerini tanır. Gelişmiş Hesap Yönetimi ve TCP / IP ağını Kullanılır. Ağ üzerinde yazdırma hizmetlerini tanır. Restore Backup yapma becerisi kazanır. Active Directory Yapısı kullanır. Kullanıcı Grupları Hesabı tanımlayabilir.

Sunucu İşletim Sistemi Ders İçeriği: Sunucu işletim sistemleri yönetimi, Dosya Sistemi Disk Kümeleme Sistemleri (Raid), Veri Paylaşımı ve Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme, Active Directory Yapısı, Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi, Network Modelleri, İleri hesap yönetimi, TCP/IP ağları, Ağda yazdırma servisleri, DHCP servisi,WINS servisi, DNS servisi

Öğr.Gör.Ali Osman Gökcan'ın Ders Sunumları (Microsoft Server 2019) - GÜNCEL NOTLAR - 

Sunucu İşletim Sistemi Dersi PDF Dosyası 1 İNDİR --> İçerik: İşletim sistemi ve çeşitleri, server işletim sistemleri ve çeşitleri, server 2019 ve versiyonları, server 2019 kurulum yöntemleri

Sunucu İşletim Sistemi Dersi PDF Dosyası 2 İNDİR --> İçeriği: RAID disk yapılandırma nedir, donanımsal raid, yazılımsal raid, microsoft server 2019 yazılımsal raid çeşitleri, raid 0 özellikleri, raid 0 nasıl yapılır, raid 1 özellikleri, raid 1 nasıl yapılır, raid 5 özellikleri, raid 5 nasıl yapılır

Sunucu İşletim Sistemi Dersi PDF Dosyası 3 İNDİR --> İçeriği: NTSF izinleri, paylaşım izinleri, klasör izinleri, ISS, İnternet Servis Sağlayıcı, IP adresleri, IP sınıfları, Ipv4, Ipv6, CIDR, Subnetting, Ipv6 özellikleri

Sunucu İşletim Sistemi Dersi PDF Dosyası 4 İNDİR --> İçeriği: Server yedekleme, veri yedekleme türleri, veri yedekleme yöntemleri, nas nedir, san nedir, nas cihazları,  microsoft server 2019 backup nasıl yapılır, server backup komutları

Sunucu İşletim Sistemi Dersi PDF Dosyası 5 İNDİR --> İçeriği: Active Directory, AD mantıksal yapısı, Organizational Unit, Tree domain yapısı, Server 2019 Active Directory Kurulumu, FSMO rolleri, Flexible Single Master Operation

Sunucu İşletim Sistemi Dersi PDF Dosyası 6 İNDİR --> İçeriği: Local User, Domain User, Group kavramları, Group Scop, Group Type, Active Directory üzerinde kullanıcı ve grup oluşturma

Sunucu İşletim Sistemi Dersi PDF Dosyası 7 İNDİR --> İçeriği: DNS(Domain name system) kavramı, DNS name space, dns çalışma mantığı, dns zone, forward lookup zone, reverse lookup zone, stub zone kavramları, dns kayıt türleri (A, AAAA, SOA, SRV, PTR, MX, NS kaydı)

Sunucu İşletim Sistemi Dersi PDF Dosyası 8 İNDİR --> İçeriği: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DHCP'den IP alma süreci, DHCP Netsh, Scope Kavramı

Sunucu İşletim Sistemi Dersi PDF Dosyası 9 İNDİR --> İçeriği: WINS, B-Node, P-Node, M-Node, H-Node, Wins Kurulum, Wins Sıkıştırma, Wins Yedekleme, Wins Backup, Wins Restore

Öğr.Gör.Ali Osman Gökcan'ın Ders Sunumları (Microsoft Server 2008)

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-1 --> İçeriği: İşletim sistemi ve çeşitleri, server işletim sistemleri ve çeşitleri, server 2008 ve versiyonları, server 2008 kurulum yöntemleri

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-2 --> İçeriği: Server 2008 veri paylaşımı ve klasör izinleri, ISS/ISP kavramı, ISS hizmetleri, IP kavramı, IP çeşitleri, IP Sınıfları, IPv4 yayınları, Statik ve Dinamik IP, Server IP yapılandırması

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-3 --> İçeriği: Server yedekleme, veri yedekleme türleri, veri yedekleme yöntemleri, nas nedir, san nedir, nas cihazları, nfs ve cifs nedir, server 2008 backup nasıl yapılır, server backup komutları

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-4 --> İçeriği: RAID disk yapılandırma nedir, donanımsal raid, yazılımsal raid, server 2008 yazılımsa raid çeşitleri, raid 0 özellikleri, raid 0 nasıl yapılır, raid 1 özellikleri, raid 1 nasıl yapılır, raid 5 özellikleri, raid 5 nasıl yapılır

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-5 --> İçeriği: Active Directory, AD mantıksal yapısı, Organizational Unit, Server 2008 R2 Active Directory Kurulumu

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-6 --> İçeriği: Local User, Domain User, Group kavramları, Group Scop, Group Type, Active Directory üzerinde kullanıcı ve grup oluşturma

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-7 --> İçeriği: DNS(Domain name system) kavramı, DNS name space, dns çalışma mantığı, dns zone, forward lookup zone, reverse lookup zone, stub zone kavramları, dns kayıt türleri (A, AAAA, SOA, SRV, PTR, MX, NS kaydı)

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-8 --> İçeriği: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DHCP'den IP alma süreci, DHCP Netsh, Scope Kavramı

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-9 --> İçeriği: WINS, B-Node, P-Node, M-Node, H-Node, Wins Kurulum, Wins Sıkıştırma, Wins Yedekleme, Wins Backup, Wins Restore

Sunucu İşletim Sistemleri Ders Notları (Megep Ders Modülü / Megep Ders Notları)

1- Server İşletim Sistemleri - Not1

2- Server İşletim Sistemleri - Not2

3- Server İşletim Sistemleri - Not3

4- Server İşletim Sistemleri - Not4

'sunucu işletim sistemleri', 'server işletim sistemleri', 'sunucu ders notları', 'megep sunucu işletim sistemleri', 'server 2008 notları', 'microsoft server 2019', 'server 2019 doküman', 'sunucu dersi dokümanları, 'sunucu dersi sunumları', 'ali osman hoca sunucu dersi', 'ali osman hoca sunucu notları', 'ali osman gökcan sunucu işletim sistemleri', 'megep sunucu işletim sistemleri modülleri', 'sunucu işletim sistemleri dersinin slaytları', 'server işletim sistemi nedir', 'server 2012 R2', 'ali osman hoca sunucu slayt', 'hafta hafta sunucu işletim sistemleri', 'windows server ders notları', 'windows sunucu dersi notu', 'megep ders notları', 'megep modülleri', 'uzaktan eğitim sunucu dersi'

Bilgilendirme

www.aliosmangokcan.com sayfasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İçeriklerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz...

 

İstatistikler

  • Kullanıcılar 1
  • Makaleler 111
  • Makale Görüntüleme 805174