Basit Bir Nöronun Çıktısını Hesaplama

Matlab Yapay Sinir Ağları Örneği 1- Yapay sinir ağları ile ilgili Matlab'da hazırlanmış örnekler serisinin ilki olan bu örnekte basit bir böronun çıktısının hesaplanması yer almaktadır.

İlk olarak nöron parametreleri, sonra giriş vektörü tanımlanmıştır. 3.adımda ise nöron çıktısının hesaplanması için gerekli kodlar yer almaktadır. Son basamakta ise giriş aralığı üzerinden nöron çıktısını çizdirilmesi yer almaktadır. 

-- Nöron Parametrelerinin Tanımlanmasına Ait Matlab Kodları

close all, clear all, clc, format compact

% Nöron ağırlıkları

w = [4 -2]

% Nöron bias

b = -3

% Aktivasyon fonksiyonu

func = 'tansig'

% func = 'purelin'

% func = 'hardlim'

% func = 'logsig'

Kodlar Çalıştırıldığında;

w = 4 -2

b = -3

func = tansig

-- Giriş Vektörü Tanımlanma

p = [2 3]

-- Nöron Çıktısının Hesaplanmasına Ait Matlab Kodları

activation_potential = p*w'+b

neuron_output = feval(func, activation_potential)

Kodlar Çalıştırıldığında;

activation_potential = -1

neuron_output = -0.7616

-- Giriş Aralığı Üzerinden Nöron Çıktısını Çizdirilmesine Matlab Kodları

[p1,p2] = meshgrid(-10:.25:10);

z = feval(func, [p1(:) p2(:)]*w'+b );

z = reshape(z,length(p1),length(p2));

plot3(p1,p2,z)

grid on

xlabel('Input 1')

ylabel('Input 2')

zlabel('Neuron output') 

'ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'matlab ysa uygulamaları', 'matlab yapay sinir ağları örnekleri', 'basit bir nöronun çıktısıını hesaplama', 'matlab ysa örnek kodları', 'ysa uygulaması', 'artificial neural networks', 'ysa ile tahmin', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman', 'ali osman matlab', 'ysa ile xor kapısı problem çözümü', 'matlabda analitik yöntem ve euler metodu karşılaştırması', 'ysa ile and gate matlab çözümü', ‘Yapay sinir ağı’, ‘yapay sinir ağları nedir’, ‘derin öğrenme nedir’, ‘deep learning nedir’, ’bulanık mantık nedir’, ‘fuzzy logic nedir’, ‘yapay sinir ağları uygulamaları’, ‘makine öğrenmesi’, ‘yapay sinir ağı algoritmaları’, ‘makine öğrenmesi ve derin öğrenme’, regresyon, ‘machine learning nedir’, matlab, ‘matlab örnekleri’, ‘matlab machine learning’, ‘artificial neural networks’

--->>> YSA ile XOR Kapısı Problem Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---

--->>> Matlab'da Analitik Yöntem & Euler Metodu karşılaştırması için TIKLAYINIZ <<<---  

--->>> YSA ile AND Gate Matlab Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---

Bilgilendirme

www.aliosmangokcan.com sayfasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İçeriklerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz...

 

İstatistikler

  • Kullanıcılar 1
  • Makaleler 111
  • Makale Görüntüleme 820376