AOF Genel Matematik

Açık Öğretim Fakültesi Nedir?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), Türkiye'deki üniversitelerin birimleri arasında yer alan bir fakültedir. AÖF, üniversitelerin lisans programlarından bazılarını, örgün eğitim yerine açık öğretim yoluyla sunar. AÖF'nin amacı, örgün eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve üniversite eğitimine ulaşamayan öğrenciler için eğitim imkanı sunmaktır. AÖF, öğrencilere yazılı materyaller, video konferanslar, canlı dersler ve sınavlar aracılığıyla eğitim verir. Ayrıca, AÖF bünyesinde öğrencilere destek olmak amacıyla öğrenci koçları ve danışmanları da bulunmaktadır. AÖF, Türkiye'deki birçok üniversitenin bünyesinde bulunmaktadır ve öğrenciler üniversitenin belirlediği programları takip ederek mezun olabilirler.

Açık Öğretim Fakültesi, öğrencilere esnek bir şekilde eğitim alma fırsatı sunan bir yüksek öğretim kurumudur. Geleneksel sınıf ortamından ziyade, çevrimiçi eğitim, kitaplar ve interaktif medya gibi kaynaklar aracılığıyla öğrenme olanağı sağlar. Açık Öğretim Fakültesi, özellikle çalışanlar, uzaktan yaşayanlar, engelliler ve diğer öğrenci grupları için eğitim fırsatları sunar.

Genel Matematik Dersinin Amacı:

Genel Matematik dersinin amacı, öğrencilere matematiksel kavramları, yöntemleri ve uygulamalarını öğretmek ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirmektir. Dersin içeriği, matematikte kullanılan temel kavramlar ve işlemler, cebirsel ifadeler ve denklemler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, integral, matrisler ve determinantlar, diferansiyel denklemler gibi konuları içerebilir. Genel Matematik dersi, matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek ve matematikle ilgili konuları anlamak için temel bir hazırlık sağlar.

Genel Matematik Dersinin Faydaları:

Genel Matematik dersinin faydaları şunlar olabilir:

  1. Matematiksel düşünme becerilerinin geliştirilmesi: Matematik, problem çözme, analitik düşünme, mantıksal düşünme ve diğer benzer becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

  2. Bilim ve mühendislikte kullanım: Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik gibi bilimlerde temel bir araçtır. Genel Matematik dersi, bu alanlarda kullanılan matematiksel kavramların temelini oluşturur.

  3. İş ve finans dünyasında kullanım: İşletmelerde, finansal analizlerde, bütçeleme süreçlerinde ve ticari hesaplarda matematiksel kavramlar kullanılır. Genel Matematik dersi, öğrencilere bu konularda temel bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar.

  4. Yaşamda kullanım: Matematik, günlük hayatta birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin, bütçeleme, vergi hesaplamaları, ev işleri, seyahat planlamaları ve benzeri gibi birçok konuda matematiksel becerilere ihtiyaç duyulur.

  5. Yüksek öğrenimde kullanım: Matematik, birçok yüksek öğrenim programında gerekli bir ders olarak yer alır. Genel Matematik dersi, öğrencilerin yüksek öğrenim programlarında daha ileri matematiksel kavramları öğrenmelerine yardımcı olur.

Bu nedenlerden dolayı, Genel Matematik dersinin faydaları oldukça geniştir ve öğrencilere birçok alanda yardımcı olabilir.

Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi PDF'leri

(Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi Kitabı)

0- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Ders Kitabı PDF DİZİNİ 

1- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 1

• Kümeler ve Sayılar
• Küme Kavram› ve Küme Gösterimleri
• Küme işlemleri
• Sayı Kümeleri
• Sayı Ekseni
• Gerçel Sayılarda Sıralama Özellikleri
• Aralıklar
• Üslü ve Köklü Çokluklar
• Mutlak Değer

2- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 2

• Değişken, Sabit, Parametre, Özdeşlikler ve Denklemler
• Eşitsizlikler

3- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 3

• Kartezyen Çarpım
• Koordinat Düzlemi
• Grafikler
• Doğru
• Parabol
• Birinci ve ikinci Dereceden iki Bilinmeyenli Eşitsizlikler 

4- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 4

• Fonksiyon Kavramı
• Bir Fonksiyonun Tanım ve Görüntü Kümelerinin Bulunuşu
• Matematiksel Model Oluşturma
• Fonksiyonların Özellikleri
• Fonksiyonlarla Yapılan Cebirsel işlemler
• Bileşke Fonksiyon
• Ters Fonksiyon
• Fonksiyon Türleri

5- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 5

• Limit Kavramı
• Limit Özellikleri
• Tek Yönlü Limitler
• Süreklilik
• Sürekli Fonksiyonların Özellikleri

6- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 6

• Türev Kavramı
• Türev Kuralları
• Teğet Denklemi
• Yüksek Mertebeden Türevler

7- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 7

• Artan ve Azalan Fonksiyonlar
• Yerel Maksimum ve Yerel Minimum
• Bükeylik
• Grafik Çizimi
• Maksimum ve Minimum Problemleri

8- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 8

• Üstel Fonksiyon
• Üstel Fonksiyonların Grafikleri
• Logaritmik Fonksiyon
• Logaritmik Fonksiyonların Grafikleri
• Logaritmanın Temel Özellikleri
• Üstel ve Logaritmik Fonksiyonları Türevleri
• Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Ekonomideki Uygulamaları

9- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 9

• Belirsiz integral tanımı
• Belirsiz integral hesaplama yöntemleri

10- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 10

• Belirli integral Tanımı
• Belirli integralin Uygulamaları

11- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 11

• İki Bilinmeyenli Doğrusal Denklem Sistemleri
• n ≥ 3 için n - Bilinmeyenli Doğrusal Denklem Sistemleri
• Bilinmeyen Sayısı n, Denklem Sayısını m Olan Sistemlerin Çözümleri
• Arz-Talep Fonksiyonları ve Denge Miktarları İçin Doğrusal Bir Model 

12- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 12

• Matris Tanımı, Bir Matrisin Boyutu ve Özel Türden Matrisler
• Matris işlemleri
• Matris işlemlerinin Özellikleri
• Ters Matris
• Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrislerle Gösterilişi 

13- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 13

• Determinant ve Determinant Hesaplaması, Saruss Kuralı
• Kofaktörler ile Determinant Hesaplaması
• Ters Matrisin Kofaktörler ve Determinant Yardımıyla Bulunması
• Cramer Kuralı

14- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Dersi - Ünite 14

• Doğrusal Programlamanın Tanımı
• Bir Maliyet veya Kâr Probleminin Doğrusal Programlama Yöntemi ile Çözülmesi İçin Gerekli Olan Koşullar
• Verilen Problemin Denklemlerle Belirlenen Bir Model Haline Getirilmesi
• Doğrusal Programlama Modelinin Basit Grafik Yöntemle Çözülmesi

15- Açık Öğretim Fakültesi Genel Matematik Ders Kitabı PDF YANIT ANAHTARI

'Açık öğretim fakültesi ders notları', 'açık öğretim fakültesi ders kitapları', 'açık öğretim kitapları dökümanları', 'açık öğretim fakültesi ders kitapları pdf', 'genel matematik, 'genel matematik dersi notları', 'genel matematik açık öğretim', 'matematik ders kitapları', 'açık  öğretim matematik pdf', matematik, 'matematik dersi', 'matematik kitabı pdf', 'matematik dersi notları', 'genel matematik dersinin amacı', 'matematik dersinin faydaları'

Bilgilendirme

www.aliosmangokcan.com sayfasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İçeriklerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz...

 

İstatistikler

  • Kullanıcılar 1
  • Makaleler 111
  • Makale Görüntüleme 820406