Yapay Sinir Ağları ile DC Motor Kontrolü

Matlab'da yapılmış Yapay sinir ağları uygulamalarını paylaşmaya devam ediyorum. Bu çalışmada yapay sniri ağları ile DC motor kontrolünün Matlab'da kod yazarak uygulanmış versiyonu yer almaktadır.

Matlab'da yazılmış YSA uygulama kodlarını her yerde bulmak mümkün olmuyor. İşinize yaraması dileğiyle, iyi günler...

                                               

                                               Şekil 1. Doğrudan kontrol YSA modeli

clear all;

clf;

alfa=0.01;beta=0.8;A=1;

GR=3;SK=6;CK=1;T=.001;

w1=randn(3,6);w2=randn(1,7);

dw1=zeros(3,6);dw2=zeros(1,7);

N1=zeros(1,7);N2=zeros(1,7);V1=zeros(1,7);dV1=zeros(1,7);V2=0;dV2=0;

sgm=zeros(1,7);sgm1=zeros(1,7);

w=zeros(1,5000); wr=zeros(1,5000);Iq=zeros(1,5000);

Te=zeros(1,5000);Tm=zeros(1,5000);TL=zeros(1,5000);

e=zeros(1,5000);es=zeros(1,5000);de=zeros(1,5000);

R=8.231;L=0.59999;J=0.0019;B=0.00263;

Kt=0.001;Id=1.6103;

E=zeros(1,300);E(1)=1000;itr=1;

for i=1:5000;

      wr(i)=1*sin(2*i*pi/5000);

      end  

for itr=2:200;

for k=2:5000;

      x(1)=wr(k);

   x(2)=w(k-1); 

   x(3)=Iq(k-1);

      N1=x*w1;

   N1(SK+1)=1;

   V1=tansig(N1);

   N2=V1.*w2;

   dV1=(1-V1).*(1+V1);

 

 Iq(k)=sum(N2);

   Tm(k)=Kt*Id*Iq(k);

   Te(k)=Tm(k)-TL(k);

   w(k)=(J/(J+B*T))*w(k-1)+(T/(J+B*T))*Te(k);

     e(k)=wr(k)-w(k)/314;

    de(k)=(1000)*(e(k)-e(k-1));

    es(k)=1*e(k)+de(k);

    dw2=beta*dw2+es(k)*V1;

    w2=w2+alfa*dw2;   

    sgm1=es(k)*w2;

    sgm=sgm1.*dV1;

    dw1=beta*dw1+(x'*sgm(:,1:SK));

    w1=w1+alfa*dw1; 

 end

 E(itr)=sumsqr(e);

    if E(itr-1)> E(itr)

       alfa=1.03*alfa;

    elseif E(itr-1)<E(itr)<E(itr-1)*1.05

       alfa=0.95*alfa;

    else

       alfa=0.9*alfa;

    end

        if E(itr)<.009  

save resul_1.mat w1 w2 

       break;

    end

end

  plot(w,'r')

 hold on

 plot(314*wr,'b')

 

              Şekil 2.1 DC motorun çıkışı                                        Şekil 2.2 YSA kontrolünün çıkışı 

'ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'ysa ile denklem çözümü', 'ysa 2 bilinmeyenli denklem', 'yapay sinir ağları 3 bilinmeyenli denklem, 'Geri Yayılım Yöntemi', 'Newton Yöntemi', 'Levenberg-Marquardt metodu', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı','iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman', 'ali osman matlab', 'ysa ile dc motor kontrolü'

--->>> YSA ile XOR Kapısı Problem Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---

--->>> Matlab'da Analitik Yöntem & Euler Metodu karşılaştırması için TIKLAYINIZ <<<---  

--->>> YSA ile AND Gate Matlab Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---

Bilgilendirme

www.aliosmangokcan.com sayfasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İçeriklerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz...

 

İstatistikler

  • Kullanıcılar 1
  • Makaleler 111
  • Makale Görüntüleme 805162