Güzergâh Tespitinde En Kısa Yol Algoritması Yaklaşımı

Son yıllarda en kısa yol probleminin çözümüne yönelik birçok çalışma yapılmakta ve bu çalışmalar neticesinde üretilen çözümler hayatın her alanında kullanılmaktadır. Kargo şirketlerinin paket dağıtımı, okul servislerinin öğrencileri evine bırakması,

banka şubelerden paraların toplanıp merkez bankaya iletilmesi, belediyelerin atıkları toplaması ve ekmek fırının marketlere ekmek dağıtımı gibi araç rotalamanın gerekli olduğu her türlü taşımacılık hizmeti bu çözümlerden faydalanmaktadır. Bu makalede en kısa yol problemine ilişkin bazı algoritmalar incelenmiş ve incelenen algoritmalardan Dijkstra algoritması gerçek bir örnek problem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ele alınan örnekte Manisa ili Yunus Emre İlçesi 75. Yıl Mahallesinin belirlenen bir kesiti graf veri modeli ile modellenmiş ve katı atık toplama araçları için en uygun yol güzergâhı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan Dijkstra algoritmasının en kısa yolu oldukça başarılı bir şekilde tespit ettiği görülmüştür.

Abstract: Many studies have been conducted in recent years to solve the Shortest Route Problem, and the solutions produced as a result of these studies are used in all aspects of everyday life. Package distribution of cargo companies, school services leaving students home, bank branches collecting money and forwarding it to the central bank, municipalities collecting wastes, and bread companies distributing bread to bakery markets, and similar transportation services in which vehicle routing is needed make use of these solutions. Some algorithms related to the Shortest Route Problem were examined in this article, and among these, the Dijkstra Algorithm was applied to a real example problem. In this example, 75. Yıl Neighborhood of Yunus Emre District of Manisa Province was modeled with the Graph Data Model, and the best road destination for solid waste collection vehicles was determined. Based on the results obtained, it was determined that the Dijkstra Algorithm identified the shortest route successfully.

KAYNAK: Bu paylaşım "The Shortest Road Algorithm Approach In Determining The Route Of Solid Waste Collection Vehicles: The Case Of Manisa 75. Yıl Neighborhood" (Katı Atık Toplama Araçlarının Güzergâh Tespitinde En Kısa Yol Algoritması Yaklaşımı: Manisa 75.Yıl Mahallesi Örneği) isimli makaleden alıntıdır. 

'En kısa yol', 'araç rotalama', 'en kısa yol algoritması', 'graf modeli', 'Shortest road', 'vehicle routing', 'shortest path algorithm', 'graph model', 'araç rotalama', 'katı atık toplama', 'dijkstra algorithm', 'dijkstra en kısa yol algoritması', 'The Shortest Road Algorithm Approach In Determining The Route Of Solid Waste Collection Vehicles: The Case Of Manisa 75. Yıl Neighborhood', 'Katı Atık Toplama Araçlarının Güzergâh Tespitinde En Kısa Yol Algoritması Yaklaşımı: Manisa 75.Yıl Mahallesi Örneği'

Bilgilendirme

www.aliosmangokcan.com sayfasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İçeriklerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz...

 

İstatistikler

  • Kullanıcılar 1
  • Makaleler 111
  • Makale Görüntüleme 820413