Mayın Tarlası Oyunu Python Kodları

Mayın tarlası, bir strateji oyunudur. Oyun tahtası üzerinde rastgele yerleştirilmiş gizli mayınlardan kaçınılması gerekmektedir. Oyuncu, mayınların yerlerini tahmin ederek, her bir hücre için "mayın var" veya "mayın yok" şeklinde bir işaret koyar.

Oyunucunun amacı, tüm mayınların yerlerini doğru bir şekilde tahmin etmek ve tüm boş hücreleri açmaktır.

Oyuncunun her bir hamlesi, bir hücrenin açılması veya işaretlenmesi şeklinde olabilir. Eğer açılan bir hücrede bir mayın varsa, oyun kaybedilir. Eğer açılan hücrede bir mayın yoksa, o hücredeki sayı, komşu hücrelerdeki mayın sayısını gösterir. Bu sayılar, oyuncunun tahminlerinde yararlıdır. Oyuncunun işaretlemeleri de önemlidir. İşaretlenen bir hücrede bir mayın varsa, oyuncu o hücreyi işaretler ve diğer hamlelerinde bu hücreyi göz önünde bulundurur. İşaretlenen bir hücrede bir mayın yoksa, oyuncu o hücreyi açmaz ve diğer hamlelerinde bu hücreyi göz önünde bulundurur. Oyunun amacı, tüm boş hücreleri açmak ve tüm mayınların yerlerini doğru bir şekilde tahmin etmektir.

Aşağıda yüksek seviyeli bir programlama dili olan Python ile mayın tarlasının oyununun nasıl yazıldığını göreceksiniz. 

import random

# Oyun tahtası boyutları
BOARD_WIDTH = 10
BOARD_HEIGHT = 10

# Mayın sayısı
NUM_MINES = 10

# Mayın tarlası tahtası
board = [[0 for x in range(BOARD_WIDTH)] for y in range(BOARD_HEIGHT)]

# Mayınları yerleştirme
for i in range(NUM_MINES):
    x = random.randint(0, BOARD_WIDTH - 1)
    y = random.randint(0, BOARD_HEIGHT - 1)
    board[y][x] = "X"

# Kullanıcının tahmin ettiği koordinatları alır
def get_guess():
    while True:
        try:
            x, y = map(int, input("Tahmin etmek istediğiniz koordinatları girin (örneğin: 2,3): ").split(","))
            if x < 0 or x >= BOARD_WIDTH or y < 0 or y >= BOARD_HEIGHT:
                print("Girdiğiniz koordinatlar tahtanın dışında kaldı. Lütfen tekrar deneyin.")
                continue
            return x, y
        except ValueError:
            print("Geçersiz koordinat. Lütfen tekrar deneyin.")

# Tahtayı ekrana basar
def print_board(board, show_mines=False):
    print("  " + " ".join(str(x) for x in range(BOARD_WIDTH)))
    for i in range(BOARD_HEIGHT):
        row = ""
        for j in range(BOARD_WIDTH):
            if board[i][j] == "X" and show_mines:
                row += "X"
            elif board[i][j] == 0:
                row += "-"
            else:
                row += str(board[i][j])
        print(str(i) + " " + row)

# Oyunu başlatır
def play_game():
    print("Mayın Tarlası oyununa hoş geldiniz!")
    print_board(board)
    while True:
        x, y = get_guess()
        if board[y][x] == "X":
            print("Oyun bitti! Mayına bastınız.")
            print_board(board, show_mines=True)
            break
        else:
            adjacent_mines = count_adjacent_mines(x, y)
            board[y][x] = adjacent_mines
            print_board(board)
            if check_win():
                print("Tebrikler, oyunu kazandınız!")
                break

# Verilen koordinatlardaki hücrenin komşu mayınlarını sayar
def count_adjacent_mines(x, y):
    count = 0
    for i in range(max(0, y - 1), min(BOARD_HEIGHT, y + 2)):
        for j in range(max(0, x - 1), min(BOARD_WIDTH, x + 2)):
            if board[i][j] == "X":
                count += 1
    return count

# Oyunun kazanılıp kazanılmadığını kontrol eder
def check_win():
    for i in range(BOARD_HEIGHT):
        for j in range(BOARD_WIDTH):
            if board[i][j] == 0:
                return False
            elif board[i][j] != "X":
                if count_adjacent_mines           

                (j, i) == 0:
                return False
return True

OYUNU OYNATALIM:

play_game()


Bu örnekte, oyun tahtasının boyutları, mayınların sayısı ve tahtanın içeriği önceden belirlenmiş olarak tanımlanmıştır. `board` adlı bir 2 boyutlu dizi, tahtanın her bir hücresinin durumunu tutar. Tahtanın oluşturulması ve mayınların yerleştirilmesi, `NUM_MINES` değişkenine bağlı olarak rastgele yapılır. Kullanıcının tahminlerinin alınması, tahta üzerindeki hücrelerin işaretlenmesi ve oyunun sonlandırılması ile ilgili işlevler tanımlanmıştır.

Mayın tarlası oyunu, Python'da yazılması oldukça kolay bir oyundur ve örnekteki kodlar gibi, oyun mantığını anlayarak basit bir şekilde yazılabilir.

python, 'python mayın tarlası oyunu', 'python ile oyun', 'python mayın tarlası', 'python mayın tarlası kodları'', python mayın tarlası oyunu kodu', 'python pygame', 'python pygame kütüphanesi', 'oyun kodlama örnekleri', 'örnek oyun kodu', 'python örnek oyun kodu'

Bilgilendirme

www.aliosmangokcan.com sayfasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İçeriklerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz...

 

İstatistikler

  • Kullanıcılar 1
  • Makaleler 111
  • Makale Görüntüleme 805171