www.aliosmangokcan.com

Boolean fonksiyonları, elektronik kapılar kullanılarak pratik olarak uygulanabilir. Bu durumun anlaşılması için aşağıdaki hususları sıralamak gerekmektedir.

1- Elektronik kapılar güç kaynağı gerektirir.
2- Kapı GİRİŞLERİ iki nominal değere sahip voltajlar tarafından sürülür. örn. Sırasıyla mantık 0 ve mantık 1'i temsil eden 0V ve 5V.
3- Bir kapının ÇIKIŞInı yalnızca iki nominal voltaj değeri sağlar, örn. Sırasıyla mantık 0 ve mantık 1'i temsil eden 0V ve 5V. Genel olarak, bazı özel durumlar dışında bir mantıksal kapıda sadece bir çıkış vardır.
4- Girdi ile çıktı arasında her zaman gecikme olur.

XOR Gate nedir? Exclusive-OR Gate işlevi veya kısaca Ex-OR, aritmetik mantık devreleri, hesaplamalı mantık karşılaştırıcıları ve hata algılama devreleri oluşturmada yaygın olarak kullanılan daha karmaşık mantıksal kapı fonksiyonalrını oluşturmak için standart mantık kapılarını bir araya getirerek elde edilir.

Bu çalışmada XOR probleminin hem örneksel işlemlerle hem de toplu işlemlerle gerçekleştirilen Matlab uygulaması yer almaktadır. Sitedeki benzer çalışmalarda olduğu gibi bu uygulamada da Matlab fonksiyonları kullanılmadan döngüler yardımıyla sonuca ulaşılmıştır.

XOR (eXclusive OR) Kapısı, girişindeki işaretler birbirinden farklı olduğu zaman çıkış olarak 1 verir, diğer tüm hallerde 0 verir ve a xor b = a'b+ab' şeklinde yazılır.

 

a

b

Çıkış (y)

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Tablo 1.1 XOR Kapısının doğruluk tablosu

 

1- Örneksel işlemlerle gerçekleştirilen XOR probleminin m-file kodları:

clear all

w1=rand; w2=rand; w3=rand; w4=rand; w5=rand;

wa=rand; wb=rand;

a=1; b=1;

x1=[0 0 1 1 ];

x2=[0 1 0 1 ];

d=[0 1 1 0 ];

alfa=0.03;

E=1;

s=0;

while (E~=0)

s=s+1;

for i=1:4

A(i)=w1*x1(i)+w2*x2(i)+a*wa;

if A(i)>0 C(i)=1;

else C(i)=0;

end

B(i)=w3*x1(i)+w4*x2(i)+C(i)*w5+b*wb;

else y(i)=0;if B(i)>0 y(i)=1;

end

e(i)=d(i)-y(i);

 

delta_w1=e(i)*x1(i)*w5;

delta_w2=e(i)*x2(i)*w5;

delta_w3=e(i)*x1(i);

delta_w4=e(i)*x2(i);

delta_w5=e(i)*C(i);

delta_wa=e(i)*w5;

delta_wb=e(i);

 

w1=w1+alfa*delta_w1;

w2=w2+alfa*delta_w2;

w3=w3+alfa*delta_w3;

w4=w4+alfa*delta_w4;

w5=w5+alfa*delta_w5;

wa=wa+alfa*delta_wa;

wb=wb+alfa*delta_wb;

end

E=sumsqr(e);

w=[w1 w2 w3 w4 w5 wa wb];

end

plot(y)

 

2- Toplu işlemlerle gerçekleştirilen XOR probleminin m-file kodları:

clear all

w1=rand; w2=rand; w3=rand; w4=rand; w5=rand;

wa=rand; wb=rand;

a=1; b=1;

x1=[0 0 1 1 ];

x2=[0 1 0 1 ];

d=[0 1 1 0 ];

alfa=0.03;

E=1;

s=0;

while (E~=0)

s=s+1;

for i=1:4

A(i)=w1*x1(i)+w2*x2(i)+a*wa;

if A(i)>0 C(i)=1;

else C(i)=0;

end

B(i)=w3*x1(i)+w4*x2(i)+C(i)*w5+b*wb;

if B(i)>0 y(i)=1;

else y(i)=0;

end

e(i)=d(i)-y(i);

 

delta_w1(i)=e(i)*x1(i)*w5;

delta_w2(i)=e(i)*x2(i)*w5;

delta_w3(i)=e(i)*x1(i);

delta_w4(i)=e(i)*x2(i);

delta_w5(i)=e(i)*C(i);

delta_wa(i)=e(i)*w5;

delta_wb(i)=e(i);

end

w1=w1+alfa*sum(delta_w1);

w2=w2+alfa*sum(delta_w2);

w3=w3+alfa*sum(delta_w3);

w4=w4+alfa*sum(delta_w4);

w5=w5+alfa*sum(delta_w5);

wa=wa+alfa*sum(delta_wa);

wb=wb+alfa*sum(delta_wb);

E=sumsqr(e);

w=[w1 w2 w3 w4 w5 wa wb];

end

plot(y)

 

Eğer kodları Matlab'da yazar çalıştırırsanız her iki yöntemin de ekran çıktsının aynı olduğunu görürsünüz. Umarım faydası olmuştur, bir sonraki matlab yapay sinir ağları uygulamasında görüşmek dileğiyle...

ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'Hande Erkaymaz', 'Ömer Yaşar', 'International Computer & Instructional Technologies Symposium', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab'ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab', 'matlab ile ysa uygulaması', ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'Hande Erkaymaz', 'Ömer Yaşar', 'International Computer & Instructional Technologies Symposium', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab'

--->>> YSA ile OR Kapısı Problem Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---

--->>> Matlab'da Analitik Yöntem & Euler Metodu karşılaştırması için TIKLAYINIZ <<<---  

--->>> YSA ile AND Gate Matlab Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---