Tüm bilgisayar kurtlarına merhaba J Matlab nedir, neler yapılabilir, nerelerde kullanılır, matlab nasıl bir programdır gibi soruların cevabını yazmaya çalıştım.

Matris Laboratory kelimerinden türetilmiş olan Matlab özellikle mühendislik alanlarında sıkça kullanılan teknik programlama dilidir. Matematiksel tüm konuları matlab’da rahatlıkla çözüme kavuşturabilirsiniz. Dizi mantığı üzerine inşa edilmiş olan matlab’da verileri dizi şekline dönüştürebilirseniz sonucu da elde etmişsiniz demektir. Kontol sistemleri, havacılık, otomotiv, savunma, bilimsel hesaplamalar vb bir çok alanda kullanabileceğiniz gibi diğer programlama dillerinde bir sürü işlem ile yapabileceğiniz problem çözümlerini matlab ile daha kısa yollarla çözebilirsiniz. Hatta programın demo örneklerinde yer alan puzzle ve mayın tarlası gibi oyunları incelerseniz oyun bile yapabileceğinizi görebilirisiniz J

Matlab’da doğrusal programlama, kuvadratik programlama, genetik algoritma, arama algoritmaları, istatiksel analizler, veri analizleri ve modellemeleri, sistem benzetimi, varyans alalizleri, eğri uydurma, yapay sinir ağları için öğrenmeler, diferansiyel denklem çözümleri, moleküler biyoloji çalışmaları ve daha birçok alanda çalışmalar, projeler geliştirebilirsiniz.

Matlab programını çalıştırdığımızda yukarıdaki gibi bir ekran ile karşılaşırız. Sizdeki görüntü burada görünenden farklı olabilir, bunun sebebi burada gördüğünüz bazı pencerelerin sizde aktif olmayışı veya bu durumun tam tersi oluşudur. Pencereleri aktif/deaktif etmeyi anlatacağım zaten.

Command Window (komut penceresi)

Komut satırı  >> simgesinin olduğu yer Command window yani komut penceresidir. Buraya herhangi bir komut, dosya veya hesaplama yazıp enter tuşuna basarsanız sonucunu görebilirsiniz. Yaptığınız hata durumunda ise  “???Undefined function or variable” yani “Tanımlı olmayan fonksiyon veya değişken” şeklinde bir hata mesajı ile karşılaşırsınız.

Komut satırı hakkında bilmeniz gereken bazı durumlar var:

1- ESC tuşuna basarsanız komut satırında yazılı olanlar iptal olur.

2- END tuşu imleci satır sonuna, HOME tuşu satır başına götürür.

3- Yukarı ve aşağı ok tuşları ile önceki komutlara geçişi yapılabilir.

 

Not: Açıklama satırı tanımlamak için (yani programın üzerinde çeşitli hatırlatma notları yazmak için de diyebiliriz) % işaretini kullanabilirsiniz. Ben de size yaptığım komut anlatımların da açıklama kısımlarını bu şekilde göstereceğim.

Şimdi birkaç örnek yazalım:

       >> 22/7    (enter)

       Ans = 3.1429

       >> a=5                     % enter tuşuna bastığınızda a’ya 5 değeri aktarılır)

       >> a^3                     % az önce değerini 5 yaptığımız a’nın kübünü alır.

       Ans = 125

       >> ad=’Ali Osman’              % ad değişkenini tanımlayıp Ali Osman değerini aktardık.

       >> disp(ad)

       Ali Osman

       >> dizi = [2 4 6 8]        %  dizi tanımı yaptık.

       dizi =

                2   4  6  8

       >> dizi = 1:5              % bu şekilde de dizi tanımlaması yapılabilir.

       dizi =

                1   2   3   4   5

Not: Matlab’da yaptığınız bir programı, komutu veya döngünüzü çalıştırmayı durdurmak istediğiniz durumlarda Ctrl+Pause (Break) tuşlarını kullanabilirsiniz.

Workspace (Çalışma alanı)

Bizim çalışma esnasında tanımladığımız değişkenler ve bu değişkenlere ait sayısal bilgiler workspace üzerinde tutulur.

 

Current Folder (Geçerli Klasör)

Program dosyalarının saklandığı klasördür. Default olarak C:\Program Files\MATLAB\R2009b klasörü olsada isterseniz siz bu yolu değiştirebilirsiniz.

Dosyalar da M-file program dosyalarını, DAT uzantısı veri kayıt dosyalarını, ASV yedek dosyalarını, FIG ise figür dosyalarını gösterir.

 

 

  

Command History (Komut Geçmişi)

Çalışma esnasında kullanılan komutların listesini command history panelinden görebilirsiniz. Edit menüsünden veya bu panelin içinde iken Mouse sağ tık yapıp “Clear Command History” seçeneğini seçerek listeyi temizleyebilirsiniz.

 

 

 

 

Matlab, ‘matlab nedir’, ‘matlab programı’, ‘matrix laboratory’, ‘matlab dersleri’, ‘matlab öğreniyorum’, ‘ali osman hoca matlab dersleri’, ‘matlab komut satırı’, ‘matlab command window’, ‘matlab command history’, ‘m-file’, ‘asv-file’, ‘fig-file’, ‘matlab current folder’, ‘matlab current directory’, ‘???Undefined function or variable’

Powered by Ali Osman Gkcan 2014 - All Rights Reserved.