www.aliosmangokcan.com

Sunucu İşletim Sistemleri Ders Notları (Megep Ders Modülü / Megep Ders Notları)

1- Server İşletim Sistemleri - Not1

2- Server İşletim Sistemleri - Not2

3- Server İşletim Sistemleri - Not3

4- Server İşletim Sistemleri - Not4

Sunucu Dersi İçin Hazırladığım Sunumlar 

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-1 --> İçeriği: İşletim sistemi ve çeşitleri, server işletim sistemleri ve çeşitleri, server 2008 ve versiyonları, server 2008 kurulum yöntemleri

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-2 --> İçeriği: Server 2008 veri paylaşımı ve klasör izinleri, ISS/ISP kavramı, ISS hizmetleri, IP kavramı, IP çeşitleri, IP Sınıfları, IPv4 yayınları, Statik ve Dinamik IP, Server IP yapılandırması

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-3 --> İçeriği: Server yedekleme, veri yedekleme türleri, veri yedekleme yöntemleri, nas nedir, san nedir, nas cihazları, nfs ve cifs nedir, server 2008 backup nasıl yapılır, server backup komutları

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-4 --> İçeriği: RAID disk yapılandırma nedir, donanımsal raid, yazılımsal raid, server 2008 yazılımsa raid çeşitleri, raid 0 özellikleri, raid 0 nasıl yapılır, raid 1 özellikleri, raid 1 nasıl yapılır, raid 5 özellikleri, raid 5 nasıl yapılır

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-5 --> İçeriği: Active Directory, AD mantıksal yapısı, Organizational Unit, Server 2008 R2 Active Directory Kurulumu

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-6 --> İçeriği: Local User, Domain User, Group kavramları, Group Scop, Group Type, Active Directory üzerinde kullanıcı ve grup oluşturma

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-7 --> İçeriği: DNS(Domain name system) kavramı, DNS name space, dns çalışma mantığı, dns zone, forward lookup zone, reverse lookup zone, stub zone kavramları, dns kayıt türleri (A, AAAA, SOA, SRV, PTR, MX, NS kaydı)

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-8 --> İçeriği: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DHCP'den IP alma süreci, DHCP Netsh, Scope Kavramı

Sunucu İşletim Sistemleri SUNUM-9 --> İçeriği: WINS, B-Node, P-Node, M-Node, H-Node, Wins Kurulum, Wins Sıkıştırma, Wins Yedekleme, Wins Backup, Wins Restore

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'sunucu işletim sistemleri', 'server işletim sistemleri', 'sunucu ders notları', 'windows server ders notları', 'windows sunucu dersi notu', 'megep ders notları', 'megep modülleri', 'megep sunucu işletim sistemleri', 'server 2008 r2 notları', 'ali osman sunucu dersi', 'ali osman hoca sunucu notları', 'ali osman gökcan sunucu işletim sistemleri', 'megep sunucu işletim sistemleri modülleri', 'server işletim sistemi nedir', 'server 2012 R2', 'ali osman hoca sunucu slayt'