www.aliosmangokcan.com

YSA konusunda elimde olan uygulamaları daha önceden paylaşmıştım. Bunlardan bir tanesi de YSA ile DC motor kontrolü.

Matlab'da yazılmış YSA uygulama kodlarını her yerde bulmak mümkün olmuyor. İşinize yaraması dileğiyle, iyi günler...

                                               

                                               Şekil 1. Doğrudan kontrol YSA modeli

 ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'Hande Erkaymaz', 'Ömer Yaşar', 'International Computer & Instructional Technologies Symposium', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab'

clear all;

clf;

alfa=0.01;beta=0.8;A=1;

GR=3;SK=6;CK=1;T=.001;

w1=randn(3,6);w2=randn(1,7);

dw1=zeros(3,6);dw2=zeros(1,7);

N1=zeros(1,7);N2=zeros(1,7);V1=zeros(1,7);dV1=zeros(1,7);V2=0;dV2=0;

sgm=zeros(1,7);sgm1=zeros(1,7);

w=zeros(1,5000); wr=zeros(1,5000);Iq=zeros(1,5000);

Te=zeros(1,5000);Tm=zeros(1,5000);TL=zeros(1,5000);

e=zeros(1,5000);es=zeros(1,5000);de=zeros(1,5000);

R=8.231;L=0.59999;J=0.0019;B=0.00263;

Kt=0.001;Id=1.6103;

E=zeros(1,300);E(1)=1000;itr=1;

for i=1:5000;

      wr(i)=1*sin(2*i*pi/5000);

      end  

for itr=2:200;

for k=2:5000;

      x(1)=wr(k);

   x(2)=w(k-1); 

   x(3)=Iq(k-1);

      N1=x*w1;

   N1(SK+1)=1;

   V1=tansig(N1);

   N2=V1.*w2;

   dV1=(1-V1).*(1+V1);

 

 Iq(k)=sum(N2);

   Tm(k)=Kt*Id*Iq(k);

   Te(k)=Tm(k)-TL(k);

   w(k)=(J/(J+B*T))*w(k-1)+(T/(J+B*T))*Te(k);

     e(k)=wr(k)-w(k)/314;

    de(k)=(1000)*(e(k)-e(k-1));

    es(k)=1*e(k)+de(k);

    dw2=beta*dw2+es(k)*V1;

    w2=w2+alfa*dw2;   

    sgm1=es(k)*w2;

    sgm=sgm1.*dV1;

    dw1=beta*dw1+(x'*sgm(:,1:SK));

    w1=w1+alfa*dw1; 

 end

 E(itr)=sumsqr(e);

    if E(itr-1)> E(itr)

       alfa=1.03*alfa;

    elseif E(itr-1)<E(itr)<E(itr-1)*1.05

       alfa=0.95*alfa;

    else

       alfa=0.9*alfa;

    end

        if E(itr)<.009  

save resul_1.mat w1 w2 

       break;

    end

end

  plot(w,'r')

 hold on

 plot(314*wr,'b')

              Şekil 2.1 DC motorun çıkışı                                        Şekil 2.2 YSA kontrolünün çıkışı 

ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'Hande Erkaymaz', 'Ömer Yaşar', 'International Computer & Instructional Technologies Symposium', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab'ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab', 'matlab ile ysa uygulaması', ysa, matlab, 'matlab ysa', 'yapay sinir ağları', 'or kapısı ve ysa', 'or gate ysa', 'veya kapısı matlab', 'or gate veya kapısı', 'ysa ile hava sıcaklığı', 'ysa ile tahmin', 'Hande Erkaymaz', 'Ömer Yaşar', 'International Computer & Instructional Technologies Symposium', 'and kapısı ve ysa', 'and gate ysa', 've kapısı matlab', 'and gate ve kapısı', 'xor kapısı ve ysa', 'xor gate ysa', 'özel veya kapısı matlab', 'xor gate özel veya kapısı', 'matlab ysa uygulamaları', 'yapay zeka', 'ysa uygulaması', 'artificial neual networks', 'iki girişli tek çıkışlı', 'sinüsoidal fonksiyon', 'sinüzoydal fonksiyon ysa matlab', 'iki giriş tek çıkışlı sinüsoidal fonksiyonun ysa uygulaması', 'matlab uygulamaları', 'ysa uygulamaları', 'yapay sinir ağı uygulamaları', 'Ali Osman Gökcan', 'Ali Osman Hoca', 'Ali Osman','ali osman matlab'

--->>> YSA ile XOR Kapısı Problem Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---

--->>> Matlab'da Analitik Yöntem & Euler Metodu karşılaştırması için TIKLAYINIZ <<<---  

--->>> YSA ile AND Gate Matlab Çözümü için TIKLAYINIZ <<<---